Referencje


06.06.2015

Atlas Sp. z o.o.

Firma Atlas od 5 lat współpracuje z C.U.H.B. RAMPA Sp. z o.o. z siedzibą
w Imielinie przy ul. Hallera 64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział  Gospodarczy pod numerem KRS 0000157971 w zakresie dystrybucji produktów Atlas. Od 2012 r. spółka RAMPA jest punktem partnerskim Atlas.

Dotychczasowa współpraca układa się pomyślnie i pozwala nam wystawić spółce C.U.H.B. Rampa najlepsze referencje jako firmie godnej polecenia, która wywiązuje się ze wszystkich postanowień umowy w terminie i z należytą starannością.

czytaj więcej…

22.05.2015

MAPEI Polska Sp. z o.o.

Z przyjemnością chciałbym wyrazić swoją pozytywną opinię na temat firmy C.U.H.B. RAMPA SP. Z O.O. W świetle wieloletniej współpracy firma prezentuje się jako otwarty i profesjonalny partner handlowy, którego z pełnym zaufaniem mogę polecić.
Na szczególne podkreślenie zasługuje rzetelność i terminowość firmy w regulowaniu zobowiązań oraz uczciwość we wzajemnych relacjach.

czytaj więcej…

12.03.2015

CLIMOWOOL sp. z o.o.

Firma Climwool Sp. z o.o. z pełną odpowiedzialnością poleca współpracę z dynamicznie rozwijającą się firmą RAMPA, z którą aktywnie kooperuje już od 6 lat. Współpraca pomiędzy Climwool i firmą RAMPA zawsze opiera się na pewnych fundamentach i odznacza ogromną dynamiką. RAMPA to partner rzetelny, który wyróżnia się wyjątkową uczciwością w kwestiach handlowych.
Wszystko to stanowi doskonałą wizytówkę firmy i pozwala nam z pełnym zaufaniem zarekomendować współpracę z naszym sprawdzonym partnerem biznesowym – firmą RAMPA.

czytaj więcej…