Atlas Sp. z o.o.


Firma Atlas od 5 lat współpracuje z C.U.H.B. RAMPA Sp. z o.o. z siedzibą
w Imielinie przy ul. Hallera 64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział  Gospodarczy pod numerem KRS 0000157971 w zakresie dystrybucji produktów Atlas. Od 2012 r. spółka RAMPA jest punktem partnerskim Atlas.

Dotychczasowa współpraca układa się pomyślnie i pozwala nam wystawić spółce C.U.H.B. Rampa najlepsze referencje jako firmie godnej polecenia, która wywiązuje się ze wszystkich postanowień umowy w terminie i z należytą starannością.