Wiosna w domu i ogrodzie RABAT -10%

Za zakupy powyżej 200 zł z tą ulotką przysługuje -10% rabatu! 🌼

REGULAMIN PROMOCJI RABAT 10% NA ZAKUPY  Z Ulotką

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem PROMOCJI zakupy powyżej 200zł premiowane rabatem  -10% z ulotką  jest CUHB RAMPA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hallera 64, 41-407 Imielin.
 2. Promocja przeprowadzona jest w Markecie Budowlanym Rampa, ul. Hallera 64, 41-407 Imielin.
 3. Promocja polega na otrzymaniu rabatu w wysokości 10% na dowolne zakupy, za okazaniem ulotki promocyjnej.
 4. Ulotki promocyjne są dystrybuowane przez Organizatora w ilości 5000 szt. od 14.05.2024 r.

§2 Warunki i zasady realizacji zamówień

 1. Promocja jest ograniczona czasowo i trwa do 30.06.2024.
 2. Promocja polega na otrzymaniu 10% rabatu na dowolne zakupy w przypadku okazania oraz zwrotu ulotki promocyjnej.
 3. W akcji biorą udział produkty z oferty sklepu, z wyłączeniem produktów w promocji i artykułów wyprzedażowych.
 4. Zakupu z rabatem można dokonywać w Markecie Budowlanym Rampa przy ul. Hallera 64, 41-407 Imielin.
 5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie Organizatora.
 6. Rabaty nie sumują się w przypadku posiadania kilku sztuk ulotek promocyjnych.
 7. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego za okazanie ulotki promocyjnej.
 8. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach akcji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
 9. Zakupu może dokonać osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Udział w akcji jest dobrowolny i nie wymaga udostępnienia danych osobowych.
 11. Osoba biorąca udział w akcji zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 12. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy wyrażonej w złotych polskich. Dostępne formy płatności to: płatność gotówką lub płatność kartą.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 15. Rabatowi nie podlegają transport oraz usługi.
 16. Regulamin akcji dostępny jest w sklepie oraz na stronie internetowej.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z promocji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.
 2. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Klienta.

Zapraszamy do Centrum budowlanego RAMPA Imielin – 41-407 Imielin, ul. Hallera 64

Skontaktuj się z nami: